Sadece Gerçekler!…

Eski Gazeteler, Yeni yayımlar, Köşe yazıları

05.08.1935 – Cumhuriyet: “Atatürk yarım bir ilahtır; Türklerin babasıdır”

“Peçesini atan Türkiye”

“Atatürk yarım bir ilahtır; Türklerin babasıdır. Hiçbir devlet şefi için hayatında bu kadar heykel dikilmemiştir; ne Mussolini’nin, ne Hitler’in, ne de Lenin’in anıtları onunkilerle ölçülemez” (05.08.1935 – Cumhuriyet)

Alıntı: D. Mehmet Doğan, Batılılaşma İhaneti, Yazar Yayınları, 34.Baskı, 2012, Sayfa:72

İlgili Küpür: (daha&helliip;)


1937 – Gazete ilanıyla satılan 16 cami!

Gazete ilanıyla satılan 16 cami!Gazete ilanıyla satılan 16 cami!

Kastamonu’da yayın yapan gazetelerin İl Halk Kütüphanesi arşivinde yer alan 1937 yılına ait nüshalarında, Merkez Vakıflar Memurluğu’nun bazı cami ve mescitlerin satışı için ilanlar verdiği görülüyor.

Araştırmacı Erdal Arslan, Kastamonu’da cumhuriyetin ilk yıllarında cami, mescit ve cami arsalarının satıldığının o zamanki resmi kurumların ilanlarında görülebildiğini söyledi.

Araştırmalarına göre, o tarihlerde Kastamonu’da 28 cami ve mescidin satıldığını dile getiren Arslan, resmi ilanla satılan camilerden birinin de Küpçüğez Camisi’nin olduğunu belirterek, ”Bazı kaynaklarda bu caminin satın alınarak, depo ve ahır olarak kullanıldığı aktarılmaktadır” dedi.

Camilerin yanı sıra camilere ait mal varlıkları ve hayratlarının da o dönemde satıldığını anlatan Arslan, resmi ilanlarda Nasrullah Camii Vakfı’na ait bir odanın da satılması için ilan verildiğini ifade etti.

Arslan ”Örnekleri çoğaltacak olursak; Ahir Ali Mescidi’nin, Medrese-i Atabey’in, Bey Çelebi Medresesi’nin, Alaca Mescit’in, Koyunlu Mescit’in kendisi ve arsası satılanlardan bazılarıdır” ifadesini kullandı.

28 Mayıs 1937 tarihli gazete ilanı

Kastamonu’da yayın yapan ve haftada 2 kez çıkan Doğrusöz Gazetesi’nin 28 Mayıs 1937 tarihli sayısında yer alan ilan şu şekilde:

”Merkez Vakıflar Memurluğu’ndan:

Yukarıda cins ve mevkii yazılı cami ve mescitlerle arsaların, hizalarında gösterilen bedellerle satılmak üzere 25/5/947 (937) tarihinden itibaren açık artırmaya konulmuştur. İstekliler ihale günü olan 15/6/937 salı günü saat on beşte yüzde yedi buçuk teminat akçalar ile Vakıflar İdaresi’nde hazır bulunmaları ilan olunur.”

AA – 26 Nisan 2012

Ayrıca:  http://www.aksam.com.tr/guncel/gazete-ilaniyla-satilan-16-cami/haber-112918

Ayrıca: http://www.haber7.com/guncel/haber/873764-gazete-ilaniyla-satilan-16-cami


Görsel

27 mayıstan sonra Darbeciler Taksim’e ‘süngü heykeli’ bile dikmişler

27 mayıstan sonra Darbeciler Taksim'e 'süngü heykeli' bile dikmişler.


Din dersleri faciası – 20.11.1988, Milliyet

Din dersleri faciası – 20.11.1988, Milliyet

“Annen açık mı, kapalı mı? “Yahudi misin, hıristiyan mı, yoksa dinsiz mi? İşte din dersinde, öğrencilere sorulan sorular. Hocası gayrimüslim öğrenciye bağırıyor: “Seni Müslüman yapacağım! Artık sınıfta kalmamak için çocuklar bir de Kuran kursuna gidiyor. Anayasanın mimarı Prof. Aldıkaçtı “hata ettik” diyor. Atatürk: “Tek Allah’ın kabulü, siyasetin sonucudur.”

Din dersleri faciası - 20.11.1988


08.03.1962, Milliyet – Dere içinde âyin yapan 59 nurcu yakalandı

08.03.1962, Milliyet – Dere içinde âyin yapan 59 nurcu yakalandı.

Hepsi Yalvaçtı olan Nurcular, duadan başka bir şey yapmadıklarını söylediler.

İlgili küpür: (daha&helliip;)


05.05.1962, Milliyet – Arapça dua isteyen öğrenci tardedildi.(uzaklaştırıldı)

05.05.1962, Milliyet – Arapça dua isteyen öğrenci tardedildi.(uzaklaştırıldı)

Muharrem Kır isimli bir İmam Hatip Okulu öğrencisi dün okuldan tardedilmiştir. Muharrem Kır’ın okuldan çıkarılmasına, yemek sonrası duasının Arapça yapılmasını istemesi ve bu yüzden öğretmeni Seyfettin Akyol ile münakaşa etmesi sebep olmuştur.

İlgili küpür: (daha&helliip;)


11.10.1953, Milliyet – Maraş’ta din bilgisi öğretmek bahanesiyle Arap harfleriyle…

11.10.1953, Milliyet – İrticai faaliyetlere karşı mücadele devam ediyor.

Maraş’ta din bilgisi öğretmek bahanesiyle Arap harfleriyle tedrisat yapan üç kişi yakalandı.

İlgili küpür: (daha&helliip;)


17.01.1956, Milliyet – Arapça takvimler toplatılıyor

17.01.1956, Milliyet – Arapça takvimler toplatılıyor.

Piyasada satılmakta olan ve üzerlerinde Arapça yazılar bulunan 1956 yılı takvimlerinin toplatılmasına ilgililerce karar verilmiştir. Ayrıca, bu takvimleri basanlar hakkında da Müddeiumumilikçe takibat yapılmaktadır.

İlgili küpür: (daha&helliip;)


21.08.1960, Milliyet – 6 kitapçı ve sahaf dün tevkif edildi

21.08.1960, Milliyet – 6 kitapçı ve sahaf dün tevkif edildi.

Arapça dinî eserler basmakla itham edilen sanıkların 18 ay ile 7 yıl hapsi istendi.

ARAPÇA ve eski yazı ile dinî eserler bastırıp, yaydıkları için nezaret altına alınan 6 sahaf ve kitapçı, dün 3 üncü Sulh Mahkemesine tevkif edilmiştir.

İlgili küpür: (daha&helliip;)


4 Şubat 1929 Cumhuriyet – Aynı şeyi biz niçin yapmıyalım?

4 Şubat 1929 Cumhuriyet – Aynı şeyi biz niçin yapmıyalım?

Türkiyenin en güzel kadını acaba kimdir?  Bütün dünya da güzel kadınlar seçilir ve memleketlerinin güzellik Kraliçesi intihap edilirken, bizim böyle bir Kraliçemiz niçin olmasın?

İlgili küpür: (daha&helliip;)


Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

Diğer 70 takipçiye katılın